Käsitsi Euroopas valmistatud
Käsitsi Euroopas valmistatud
5-aastane garantii
5-aastane garantii
30-päevane prooviperiood
30-päevane prooviperiood
Naturaalsed materjalid
Naturaalsed materjalid
Toodetud rohelise energiaga
Toodetud rohelise energiaga
Jälgige meid

Sinu ostukorv on tühi

Lisa midagi, mis mind rõõmsaks teeb :)

Ostke kohe
Jätka ostlemist

Sinu ostukorv

Vahesumma:
Allahindlus:
Kinkekaart:
Kogusumma:

Ekspressmakseviisid

Me kasutame aadressi, mis on kirjas Teie PayPalis. Saatmistasu kalkuleeritakse selle aadressi põhjal.

Kassa
3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

Kasutustingimused

Kasutades seda veebilehte pead olema tutvunud ja nõustunud järgnevate kasutustingimustega:

Terminoloogia

Esitatav terminoloogia kehtib kõnealustele kasutustingimustele, privaatsuspoliitikale, vastutusest loobumisele ja muudele lepetele: "Klient", "Sina" ja "Sinu" viitavad Sinule, inimesele, kel on ligipääs sellele veebilehele ja kes nõustub kasutustingimustega. "Ettevõte", "meid" ja "meie" viitab meie ettevõttele, Pranamat Sales & Marketing LLC, Reg. Nr. 40103940495, address Mukusalas tänav 29b, Riia, LV-1004, Läti; "Osapool", "osapooled" või "meie" viitab mõlemale, kliendile ja meile endile või kliendile või meile endile. Ettevõte ja klient vastutavad teineteise ees kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kuigi terminid muutuvad vastavalt keelereeglitele, jääb nende sisu samaks.

Privaatsus

Me oleme pühendunud Sinu privaatsuse kaitsmisele. Ettevõtte volitatud töötajad kasutavad ainult neid isiklikke andmeid, mille kliendid on ise sisestanud. Me uuendame ja parandame oma süsteeme ja andmeid pidevalt, et pakkuda parimat võimalikku teenindust. Valitsus on sätestanud karistused arvutisüsteemide ja andmete vastastele väärtegudele. Kõikvõimalike selliste juhtumite puhul teavitame ametivõime, et kahjutekitaja kahjud korvaks. Rohkem infot leiad meie privaatsuspoliitikast.

Konfidentsiaalsus

1998. aastal liitusime Andmekaitse Aktiga ning selle kohaselt võib klienti puudutavaid andmeid jagada kolmanda osapoolega. Sellegipoolest käsitletakse kliendi andmeid konfidentsiaalsetena ning neid avaldatakse vaid sellele kolmandale osapoolele, kellel on neid ametlikult vaja, et aidata meil oma pakutavaid teenuseid ellu viia. Kliendil on õigus näha ja kopeerida kõiki isikuandmeid, mida meie omame, tingimusel, et meid on sellest mõistlikult teavitatud. Palume klientidel säilitada kõik kirjalikud dokumendid, mis on seotud meie teenustega. Kui vajalik, palume klientidel kõnealuseid dokumente esitada. See toimub mõlema osapoole huvides. Me ei müü, jaga ega rendi Sinu isiklikku infot kolmandale osapoolele ega kasuta Sinu e-maili aadressi soovimatuteks kirjadeks. Kõik selle ettevõtte saadetud e-mailid puudutavad ainult soovitud teenuseid ja tooteid.

Vastutusest lahtiütlemine

Välistused ja piirangud
Sellel veebilehel olev teave on esitatud "as is" alusel. Seadusega lubatud ulatuses ettevõte:
• välistab kõik representatsioonid ja garantiid, mis on seotud käesoleva veebilehe ja selle sisuga või mis on või võivad olla seotud mistahes partnerite või mõne muu kolmanda osapoolega, sealhulgas seoses käesoleva veebilehe ja / või ettevõtte literatuuri mistahes ebatäpsuste või puudustega;
• välistab kogu vastutuse kahjude eest, mis tulenevad käesoleva veebilehe kasutamisest. See hõlmab piiranguteta otsest kahju, äritegevuse või kasumi kaotust (olenemata sellest kas kasumi kaotus oli prognoositav, tekkis tavapärase asjaajamise käigus või olete informeerinud ettevõttet võimalikest kahjudest), teie arvutile, arvutitarkvarale, süsteemidele, programmidele ja seal olevatele andmetele tekitatud kahju ning muid otseseid või kaudseid, millestki tulenevaid ja juhuslikke kahjusid.
Ettevõte ei välista vastutust oma hooletuse tõttu põhjustatud surma või vigastuse eest. Ülaltoodud välistused ja piirangud kehtivad ainult seadusega lubatud ulatuses. Eeltoodu ei mõjuta ühtegi teie seadusjärgsetest õigustest tarbijana.

Teenuste kättesaadavus

Kui ei ole sätestatud teisiti, on sellel veebisaidil pakutavad teenused kättesaadavad ainult Euroopa Liidus või seoses postitustega Euroopa Liidust. Kõik reklaamid on mõeldud ainult Euroopa Liidu turule. Te olete ainuisikuliselt vastutav käesoleva saidi kaudu allalaaditavate failide, programmide ja teksti sobivuse hindamise eest. Käesoleva veebilehe või selle sisu mistahes levitamine või uuesti avaldamine on ilma ettevõtte kirjaliku nõusolekuta keelatud. Ettevõte ei garanteeri, et veebilehe teenus on katkematu, õigeaegne või veatu, kuigi selles osas tehakse võimalikult parim. Kasutades veebilehe teenust, vabastate ettevõtte, selle töötajad, esindajad ja sidusettevõtted vastutusest mistahes viisil või põhjustel tekitatud kahju osas.

Logifailid

Kasutame trendide analüüsimiseks, veebilehe haldamiseks, kasutuse jälgimiseks ja demograafilise info kogumiseks IP aadresse. IP aadressid ei ole seotud isikut tuvastava teabega. Lisaks salvestavad meie veebiserverid süsteemide haldamiseks, kasutusmustrite jälgimiseks ja tõrgete ennetamiseks automaatselt informatsiooni brauseri tüübi, kasutusaegade, avatud posti ja URL-ide kohta. Seda informatsiooni ei jagata kolmandate osapooltega ning kasutatakse ainult firmasiseselt teadmisvajaduse alusel. Mistahes individuaalselt identifitseeritavat teavet, mis on seotud nende andmetega, ei kasutata eeltoodust erineval otstarbel ilma teie eelneva nõusolekuta.

Küpsised

Sarnaselt enamiku interaktiivsete veebilehtedega kasutab ka meie ettevõtte veebisait (või ISP) küpsiseid, mis võimaldab meil iga külastuse kohta kasutajaandmeid saada. Küpsiseid kasutatakse meie veebilehe teatud osades, et võimaldada lehe paremat funktsionaalsust ja kasutuslihtsust külastajatele. Mõned meie partnerid võivad samuti küpsiseid kasutada. Lisateabe saamiseks vaadake meie privaatsuspoliitikat.

Lingid käesolevale veebilehele

Te ei tohi mitte ühelegi teisele veebilehele luua linki käesolevale saidile ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui lingi siiski loote, teete seda oma vastutusel ja teile ei kehti ülaltoodud välistused ja piirangud.

Autoriõigused

Autoriõigused ja muud vastavad intellektuaalse omandi õigused kehtivad kõigile ettevõtte teenustega seotud tekstidele ja kogu veebilehe sisule. Ettevõtte logo ja toote logo on registreeritud ettevõtte kaubamärkidena mitmes riigis.

Suhtlus

Meil on erinevate päringute jaoks mitu erinevat e-posti aadressi. Need ja muud kontaktandmed leiate meie veebisaidilt. Ettevõte on registreeritud Läti Vabariigis, registreerimisnumber 40103940495, asukoht 29B Mūkusalas, Riia, LV-1004 Läti.

Force Majeure

Kumbki osapool ei vastuta lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise eest, kui see on tingitud osapoolest sõltumatust sündmusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ükskõik millisest vääramatust jõust, terrorismist, sõjast, poliitilisest mässust, ülestõusust, kodanikurahutustest, tsiviil- või sõjalise võimu tegevusest, maavärinast, üleujutusest või mõnest muust füüsilisest või inimtegevusest, mis on meie kontrolli alt väljas, mis põhjustab sõlmitud lepingu lõpetamise ning mida ei olnud võimalik ette näha. Osapool, keda selline sündmus mõjutab, teatab sellest viivitamatult teisele osapoolele ning kasutab kõiki mõistlikke jõupingutusi, et täita käesolevas lepingus sisalduvaid kohustusi.

Vastutus

Kui kumbki osapooltest ei täida käesoleva lepingu tingimusi või ei kasuta oma õigusi, siis ei tähenda see vastutusest vabanemist ja ei põhjusta lepingust tulenevate kohustuste vähenemist. Käesoleva lepingu või mistahes lepingu sätetest tulenevast vastutusest vabanemine on kehtiv ainult juhul, kui see on selgesõnaliselt märgitud ja mõlemad pooled selle allkirjastavad.

Üldine informatsioon

Kasutustingimusi reguleerivad Euroopa Liidu ning Eesti seadused. Kasutades meie veebisaiti ja / või meie teenuseid ja / või ostes meie tooteid, nõustute käesolevate kasutustingimustega ja Eesti kohtute ainupädevusega kõigis kasutusest tulenevates vaidlustes. Kui mõni neist tingimustest on mingil põhjusel kehtetu või jõustamatu (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, ülaltoodud välistused ja piirangud), siis eraldatakse kehtetu või jõustamatu säte kasutustingimustest ja ülejäänud tingimused kehtivad jätkuvalt. Kui ettevõte ei täida mõnda käesolevatest kasutustingimustest või ei võimalda lepingu lõpetamist, ei tõlgendata seda kui vastutusest vabanemist ning see ei mõjuta käesolevate kasutustingimuste kehtivust ja jõustumist. Kasutustingimusi võib muuta ja täiendada ainult kirjalikult ning kui muudatus või täiendus on allkirjastatud ettevõtte volitatud esindajate poolt.

Tervisealane teave

Meie toote kasutamise tulemused võivad erinevatel põhjustel erineda ning ei ole garanteeritud. Käesolev veebileht ei anna meditsiinilist nõu, kuigi võib sisaldada teavet meditsiiniliste ja tervisega seotud teemade kohta. See teave ei asenda arsti või muu meditsiinitöötaja nõu, hooldust, diagnoosi või ravi. Te ei tohiks seda teavet kasutada terviseprobleemide või haiguste diagnoosimiseks või raviks. Peaksite alati konsulteerima oma arstiga. Kindlasti konsulteerige arstiga enne meie toote kasutamist, kui teil on mõni nahahaigus või muu meditsiiniline probleem. Meie toode ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ning seda tuleb hoida nende käeulatusest eemal. Peaksite hoolikalt lugema kogu tootega kaasnevat teavet. Kasutades sellel veebilehel müüdavat toodet, vastutate ainuisikuliselt mistahes juriidilise, meditsiinilise või rahalise kahju eest, mis võib tekkida toote ostmise ja kasutamise tõttu. Seetõttu on toote, käesoleva veebisaidi ja selles sisalduvate materjalide kasutamine teie enda vastutusel.

Muudatustest teatamine

Ettevõte jätab endale õiguse kasutustingimusi muuta, kui ta seda vajalikuks peab ning teiepoolne veebilehe jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute tingimuste kohandamisega. Kui meie privaatsuspoliitikas on muudatusi, teatame nendest muudatustest meie veebilehel. Kui meie veebisaidi klientide isikuteabe kasutamisel on muudatusi, teavitatakse e-posti või posti teel neid, keda see muudatus mõjutab. Kõik meie privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse meie veebisaidil 30 päeva enne nende muudatuste toimumist. Seetõttu soovitame teil privaatsuspoliitikat regulaarselt lugeda.

Tollikulud

Kui riik, kuhu teie tellimus toimetatakse, on väljaspool Euroopa Liitu, siis tuleb teil tasuda kõik lisatasud tollivormistuse eest. Meil ei ole nende maksude üle kontrolli, samuti ei saa me ennustada, kui suured need kulud on. Tollipoliitika on riigiti väga erinev, seega peate lisateabe saamiseks pöörduma oma kohaliku tolliasutuse poole. Mõne riigi tolliasutused nõuavad kauba saajalt enne paki kätteandmist teatavat identifitseerimisvormi. Teilt võidakse nõuda adressaadi identifitseerimisnumbrit, CPF-i või maksukohuslase ID numbrit. Kui tellimus on kingitus, märgitakse pakendile "Kingitus", kuid kauba maksumus on tollivormis ikkagi märgitud. Tolliasutused nõuavad, et lisaksime kingituse väärtuse pakendile.